پروژه های شاخص
ویلا مدرن رامسر 2
ویلا مدرن رامسر 3
ویلا مدرن رامسر 4
ویلا

طراحی ویلای مدرن رامسر

این پروژه از تمایل به ایجاد هماهنگی کامل بین خانه و محیط اطراف ساخته شده است.

سبک مدرن

طراحی نما ویلا

  • سبک مدرنطراحی نما ویلا

    موقعیت مازندران ایران

    متراژ 210 متر مربع

سبک مدرن

طراحی نما ویلا

موقعیت مازندران ایران

متراژ 210 متر مربع

مشتری:

آقای مهندس هدایت

موقعیت:

رامسر

کد منطقه:

090812349

سال ساخت:

1398

به اشتراک بگذارید