پروژه های شاخص
طراحی داخلی تجاری مزون 2
طراحی داخلی تجاری مزون 3
طراحی داخلی تجاری مزون 4
طراحی داخلی تجاری مزون 5
طراحی داخلی تجاری مزون 6
طراحی داخلی تجاری مزون 7
تجاری

طراحی مزون لباس کامرانیه

پروژه طراحی مزون لوکس .

سبک معاصر یا کانتمپرری

موقعیت الهیه

متراژ 60 متر مربع

.

سبک معاصر یا کانتمپرری

موقعیت الهیه

متراژ 60 متر مربع

سبک معاصر یا کانتمپرری

موقعیت الهیه

متراژ 60 متر مربع

.

مشتری:

سرکار خانم سرلک

موقعیت:

ایران، تهران

کد منطقه:

1560987

سال ساخت:

1398

به اشتراک بگذارید